Welcome

THEMIS Foundation

3d9d09f2734606f9c417398228cfdade   

De aanleidingen tot het unieke project Kunst als breekijzer
     Eind 2012 werd in St. Petersburg een expositie gehouden van Russische kunstenaars en van gedetineerden van de Kresti gevangenis, met als doel om gedetineerden kennis te laten maken met kunst als een mogelijk rehabilitatiemiddel. Kunstenaars en gedetineerden gingen aan de slag met het thema ‘Kresti gevangenis’, die in dat jaar 120 jaar bestond. De Kresti gevangenis heeft een roemruchte geschiedenis. In deze ‘vooronderzoekgevangenis’ hebben vele prominente kunstenaars, schrijvers, politici en dissidenten verbleven.

Het Nederland-Rusland vriendschapsjaar 2013: Kresti gevangenis ontmoet Bijlmer Bajes
    De PI Amsterdam-Overamstel heeft vanaf 2001 een verbintenis met de Kresti gevangenis. De voormalige FOBA (huidige PPC, psychiatrische afdelingen in twee torens van de PI Amsterdam) heeft acht jaar lang bijgedragen aan de ontwikkeling van een psychiatrische afdeling in de Kresti.
     In het kader van het Rusland-Nederland jaar 2013 is na overleg met de Kresti gevangenis, de betrokken Russische kunstenaars, het Nederlands consulaat en de PI Amsterdam-Overamstel (‘Bijlmer Bajes’) besloten om kunstwerken over en uit de Kresti gevangenis naar Nederland te halen en een expositie te organiseren voor personeel en gedetineerden van de PI Amsterdam-Overamstel. Op deze manier kunnen gedetineerden kennismaken met kunst. 
   De tentoonstelling van kunst van kunstenaars en gedetineerden uit verschillende landen geeft de gelegenheid aandacht te vragen voor creatieve initiatieven binnen een gesloten omgeving als middel tot gedragsverandering.

Doelgroep Amsterdam: De TOP600 
     Na overleg met Erik Nijman (vestigingsdirecteur PI Amsterdam-Overamstel) ontstond het idee om de TOP600 erbij te betrekken. De TOP600 is een groep criminele jongeren in Amsterdam, die verantwoordelijk is voor het merendeel van de delicten in de stad. 
     Criminaliteitscijfers in Amsterdam dalen. Maar delicten worden veelal door dezelfde personen gepleegd: jonge (gewapende) daders. Zij hebben grote impact op het veiligheidsgevoel van de Amsterdamse burger. Daarom is een integrale persoonsgebonden aanpak ontwikkeld. Speerpunt zijn 600 personen, die verdacht zijn geweest van een ‘high impact delict’ of die zijn veroordeeld. Onder High Impact Criminaliteit (HIC) vallen overvallen, straatroof, woninginbraak en geweldsdelicten. 
     De TOP600 is een aanpak gericht op het verminderen van recidive (in herhaling vallen), het bewerkstelligen van gedragsverandering bij de 600 veelplegers van HIC-delicten en het verbeteren van maatschappelijke kansen van broertjes en zusjes. TOP600 personen ervaren dat misdaad niet loont en grote consequenties heeft. Door straffen te combineren met een zorgtraject wordt zichtbaar, dat met hulp problemen kunnen worden aangepakt en dat er een uitweg mogelijk is. Als zij bereid zijn hun gedrag aan te passen, helpt de overheid mee door met hen te werken aan een beter toekomstperspectief.

Van negatieve naar positieve energie: creatieve workshops
     In oktober 2013 zullen deze gedetineerden onder leiding van Peter en Jesse Faber van de Peter Faber Stichting en van de kunstenaar Henk Veen kennismaken met hun eigen creativiteit tijdens de TRA blokken (Terugdringen Recidive Activiteiten). Creatieve activiteiten hebben zich namelijk bewezen in hun functionaliteit bij het verwerken van trauma's. Met creativiteit en kunst bezig zijn, verbetert de kwaliteit van leven. Creativiteit is ook een functionele niet-medische therapie: het produceert flow en alfagolven in de hersenen, een probaat middel tegen depressies en agressiviteit.
     Zowel Peter als Henk kunnen, vanuit hun eigen ervaringen, als geen ander jongeren bereiken die vooral veel destructieve energie bezitten. Tijdens de sessies zullen zij proberen de destructieve energie van deze gedetineerden om te buigen naar creatieve energie. Dit gebeurt door middel van theaterprojecten (rap) en door schilderworkshops van Henk Veen.

Opening expositie 7 november 2013 
     Op 7 november zal Burgemeester van der Laan in de ‘Bijlmer Bajes’ de gecombineerde expositie openen van kunst uit en over de Kresti gevangenis en kunst vervaardigd door de TOP600 delinquenten.
     De expositie is alleen voor personeel en gedetineerden toegankelijk.

29 november 2013: Veiling kunstwerken op benefietavond 
     Alle kunst, uit Rusland en Nederland, wordt op 29 november tijdens een benefietavond publiekelijk geveild. Op de feestelijke avond worden hapjes en drankjes in Russische stijl geserveerd. 
     Voor deze bijzondere avond is een toegangskaart verplicht. TOEGANGSKAARTEN KUNT U BESTELLEN VIA prisonart2013@gmail.com
     De uit St. Petersburg afkomstige pianist Andrej Hoteev zal een exclusief voor deze gelegenheid samengesteld concert geven. Hij woonde als jongen tegenover de Kresti gevangenis. Aan de genodigden zal hij vertellen, hoe deze gevangenis hem tot zijn kunstbeoefening heeft geïnspireerd. 
     De opbrengst van de veiling van de kunstwerken gaat naar twee Nederlandse stichtingen: de Themis Foundation for Prison Reform en de Peter Faber Stichting. 
     De Themis Foundation zal de gelden gebruiken voor kunstinitiatieven in gesloten instellingen wereldwijd. De stichting ontplooit al ruim 12 jaar activiteiten op het terrein van gevangenishervorming, in penitentiaire en forensische psychiatrie, op Curaçao en in Georgië, Litouwen, Rusland, Servië, Sri Lanka, Zambia en Zimbabwe. De Peter Faber stichting zal de opbrengst gebruiken voor hun projecten in het Zonnehuis, waar Peter en Jesse Faber met jongeren allerlei theaterprojecten en workshops organiseren. 

Expositie voor het grote publiek: van 6 tot en met 20 december 2013 in de Stopera
     Van 6 december tot en met 20 december zal een twintig- tot dertigtal werken van Russische kunstenaars en van Nederlandse gedetineerden voor het publiek te zien zijn in de centrale hal van de Stopera in Amsterdam.

Download PDF

412e59f81616f81ee5078c85848bad2b f96eb2fc9b649d805d1c1bfe9577ed1b 969ca958c51908722622b44b7caaaed5 db9f1d2add3dcac66d58aca9833677b8

c1e5b23a1ba99f4aa64be7ad7249a18c e68d10348687080e0d34bdf003ac2998 96dbe5402460f478eed2cb991d3b7f1d d123eb532e31f5bfef6cc974a87da3c6  

Sitemap - Disclamer